Báo Giá Sửa Chữa Lắp Đặt tại Cách Sửa iPhone

 •  Báo giá sửa chữa đã gồm Công Thay Bảo Hành.
 • Không phát sinh thêm chi phí như một số bên khác.
 • Có nhận sửa tại nhà chỉ thêm Ship từ 20K-50K.
 • giảm giá bán cho quý khách mua về tự thay.
 • Báo giá này chỉ có giá trị tham khảo gần đúng với giá sửa chữa thực tế do mỗi thời điểm có thay đổi một chút.
 • Bạn liên hệ Hotline để nhận báo giá mới nhất.

SỬA CHỮA APPLE WATCH.

THAY PIN APPLE WATCH.

 • Bảo hành 06 tháng nếu lỗi do NSX.
Pin Apple Watch Seri 1 Size 38mm / 42mm: 250K.
Pin Apple Watch Seri 2 Size 38mm / 42mm: 300K.
Pin Apple Watch Seri 3 Size 38mm / 42mm: 300K.
Pin Apple Watch Seri 4 Size 40mm / 44mm: 400K.
Pin Apple Watch Seri 5 Size 40mm / 44mm: 450K.
Pin Apple Watch Seri SE Size 40mm / 44mm: 450K.
Pin Apple Watch Seri 6 Size 40mm / 44mm: 650K.
Pin Apple Watch Seri 7 Size 41mm / 45mm: 750K.

THAY ÉP MẶT KÍNH APPLE WATCH.

 • Bảo hành 1 tháng cảm ứng màn hình.
 • Lưu ý: Seri 2 và 3 là mặt kính liền cảm ứng, không thể thay mặt kính rời.

Mặt Kính Apple Watch Seri 1 Size 38mm / 42mm: 400K.
Mặt Kính Apple Watch Seri 4 Size 40mm / 44mm: 500K.
Mặt Kính Apple Watch Seri 5 Size 40mm / 44mm: 500K.

Mặt Kính Apple Watch Seri SE Size 40mm / 44mm: 500K.

Mặt Kính Apple Watch Seri 6 Size 40mm / 44mm: 600K.

Mặt Kính Apple Watch Seri 7 Size 40mm / 44mm: 700K

THAY MẶT KÍNH LIỀN CẢM ỨNG APPLE WATCH:

Kính Cảm Ứng Apple Watch Seri 1 Size 38mm / 42mm: 500K.
Kính Cảm Ứng Apple Watch Seri 2, 3 Size 38mm / 42mm: 600K.
Kính Cảm Ứng Apple Watch Seri 4 Size 40mm / 44mm: 700K.
Kính Cảm Ứng Apple Watch Seri 5 Size 40mm / 44mm: 800K.

Kính Cảm Ứng Apple Watch Seri SE Size 40mm / 44mm: 800K.

Kính Cảm Ứng Apple Watch Seri 6 Size 40mm / 44mm: 800K.

Kính Cảm Ứng Apple Watch Seri 7 Size 40mm / 44mm: 900K.

THAY MÀN HÌNH APPLE WATCH.

 • Bảo hành 1 tháng cảm ứng màn hình.

Thay Màn Hình Apple Watch Seri 1 Size 38mm / 42mm: 700K / 900K.
Thay Màn Hình Apple Watch Seri 2, 3 Size 38mm / 42mm: 1000K / 1000K.
Thay Màn Hình Apple Watch Seri 4 Size 40mm / 44mm: 1500K / 1800K.

Thay Màn Hình Apple Watch Seri 5 / SE Size 40mm / 44mm: 1800K / 2000K.

Thay Màn Hình Apple Watch Seri 6 Size 40mm / 44mm: 1800K / 2000K.

Thay Màn Hình Apple Watch Seri 7 Size 40mm / 44mm: 2200K / 2500K.

SỬA CHỮA AIRPODS.

 • Bảo hành 06 tháng nếu lỗi do NSX.
Thay Pin Tai Nghe Airpods 1: 200K
Thay Pin Tai Nghe Airpods 2: 200K
Thay Pin Tai Nghe Airpods 3: Liên hệ
Thay Pin Tai Nghe Airpods Pro 1, 2: Liên hệ
Thay Pin Dock Sạc Tai Nghe Airpods 1, 2: 350K
Thay Pin Dock Sạc Tai Nghe Airpods 3: 500K
Thay Pin Dock Sạc Tai Nghe Airpods Pro 1, 2: Liên hệ

SỬA CHỮA IPAD.

 • Bảo hành 06 tháng nếu lỗi do NSX.

Thay Pin iPad Mini 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.

Thay Pin iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Liên hệ.
Thay Pin iPad Air 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Thay Pin iPad Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.

 

SỬA CHỮA IPHONE.

 • Bảo hành 12 tháng.
 • Giá chưa bao gồm Fix % Cắt Ghép Cáp Pin đời cao từ iPhone XS trở lên.

THAY PIN IPHONE

PIN IPHONE DUNG LƯỢNG TIÊU CHUẨN (DLTC) ORIGIN:

Thay Pin iPhone 5/5S/SE: 150K.
Thay Pin iPhone 6/6S: 200K.
Thay Pin iPhone 6 Plus: 200K.
Thay Pin iPhone 6S Plus: 250K.
Thay Pin iPhone 7: 200K.
Thay Pin iPhone 7 Plus: 250K.
Thay Pin iPhone 8: 200K.
Thay Pin iPhone 8 Plus: 250K.
Thay Pin iPhone X: 300K.
Thay Pin iPhone XR: 350K
Thay Pin iPhone XS: 350K
Thay Pin iPhone XS Max: 400K
Thay Pin iPhone 11: 350K
Thay Pin iPhone 11 Pro: 400K
Thay Pin iPhone 11 Pro Max: 500K

iPhonw 12 Mini :400K
Thay Pin iPhone 12: 400K
Thay Pin iPhone 12 Pro: 450K
Thay Pin iPhone 12 Pro Max: 550K

Thay Pin iPhone 13 Mini :800K

Thay Pin iPhone 13:900K

Thay Pin iPhone 13 Pro: 1000K

Thay Pin iPhone 13 Pro Max: 1100K

PIN IPHONE DUNG LƯỢNG CAO (DLC) SONY AI PLUS:

Thay Pin iPhone 6/6S: 250K.
Thay Pin iPhone 6 Plus: 300K.
Thay Pin iPhone 6S Plus: 300K.
Thay Pin iPhone 7: 250K.
Thay Pin iPhone 7 Plus: 350K.
Thay Pin iPhone 8: 250K.
Thay Pin iPhone 8 Plus: 350K.
Thay Pin iPhone X: 400K.
Thay Pin iPhone XR: 400K
Thay Pin iPhone XS: 450K
Thay Pin iPhone XS Max: 500K
Thay Pin iPhone 11: 450K
Thay Pin iPhone 11 Pro: 500K
Thay Pin iPhone 11 Pro Max: 600K

iPhonw 12 Mini :500K
Thay Pin iPhone 12: 500K
Thay Pin iPhone 12 Pro: 550K
Thay Pin iPhone 12 Pro Max: 650K

PIN IPHONE EU Tev SUPITEC CHÍNH HÃNG:

Thay Pin iPhone 5/5S/SE: 150K.

Thay Pin iPhone 6/6S: 200K.

Thay Pin iPhone 6 Plus: 250K.

Thay Pin iPhone 6S Plus: 250K.

Thay Pin iPhone 7: 270K.

Thay Pin iPhone 7 Plus: 300K.

Thay Pin iPhone 8: 350K.

Thay Pin iPhone 8 Plus: 400K.

Thay Pin iPhone XR: 550K.

Thay Pin iPhone X: 650K.

Thay Pin iPhone XS: 700K.

Thay Pin iPhone XS Max: 750K.

Thay Pin iPhone 11: 800K

Thay Pin iPhone 11 Pro: 850K

Thay Pin iPhone11 Pro Max: 900K

Thay Pin iPhone 12 Mini : 800K

Thay Pin iPhone 12: 900K

Thay Pin iPhone 12 Pro: 900K

Thay Pin iPhone 12 Pro Max: 1000K

Thay Pin iPhone 13 Pro: 1050K

Thay Pin iPhone 13 Pro Max: 1100K

PIN IPHONE PISEN CHÍNH HÃNG PATECH VIỆT  NAM:

Thay Pin iPhone 5/ 5S: 200K.
Thay Pin iPhone 6: 300K.
Thay Pin iPhone 6s: 300K.
Thay Pin iPhone 6 Plus: 350K
Thay Pin iPhone 6S Plus: 350K.
Thay Pin iPhone 7: 350K.
Thay Pin iPhone 7 Plus: 400K.
Thay Pin iPhone 8: 400K.
Thay Pin iPhone 8 Plus: 450K.
Thay Pin iPhone XR: 550K.
Thay Pin iPhone X: 650K.
Thay Pin iPhone XS: 650K.
Thay Pin iPhone XS Max: 700K.

PIN IPHONE PISEN CHÍNH HÃNG NỘI ĐỊA TQ:

Thay Pin iPhone 5/5S: 200K.
Thay Pin iPhone 6: 250K.
Thay Pin iPhone 6S: 300K.
Thay Pin iPhone 6 Plus: 300K
Thay Pin iPhone 6S Plus: 300K
Thay Pin iPhone 7: 350K.
Thay Pin iPhone 7 Plus: 350K.
Thay Pin iPhone 8: 400K.
Thay Pin iPhone 8 Plus: 400K.
Thay Pin iPhone XR: 500K.
Thay Pin iPhone X: 550K.
Thay Pin iPhone XS: 550K.
Thay Pin iPhone XS Max: 650K.
Thay Pin iPhone 11: 700K.
Thay Pin iPhone 11 Pro: 750K.
Thay Pin iPhone 11 Pro Max: 800K.

PIN IPHONE PISEN DUNG LƯỢNG CAO NỘI ĐỊA TQ:

Thay Pin iPhone 6: 300K.
Thay Pin iPhone 6S: 350K
Thay Pin iPhone 6 Plus: 400K.
Thay Pin iPhone 6S Plus: 400K.
Thay Pin iPhone 7: 400K.
Thay Pin iPhone 7 Plus: 450K.
Thay Pin iPhone 8: 400K.
Thay Pin iPhone 8 Plus: 550K.
Thay Pin iPhone XR: 600K.
Thay Pin iPhone X: 650K.
Thay Pin iPhone XS Max: 750K.

PIN IPHONE PISEN DUNG LƯỢNG CAO CHÍNH HÃNG PATECH VIỆT  NAM

Thay Pin iPhone XR: 650K
Thay Pin iPhone XS Max: 800K

PIN PISEN DUNG LƯỢNG SIÊU CAO NỘI ĐỊA TQ

Thay Pin iPhone 6: 350K.
Thay Pin iPhone 6S: 400K.
Thay Pin iPhone 6 Plus: 450K.
Thay Pin iPhone 6S Plus: 450K.
Thay Pin iPhone 7: 450K.
Thay Pin iPhone 7 Plus: 500K.
Thay Pin iPhone 8: 450K.
Thay Pin iPhone 8 Plus: 550K.
Thay Pin iPhone X: 700K.
Thay Pin iPhone XS: 750K.
Thay Pin iPhone 11:900K.

PIN PISEN DUNG LƯỢNG SIÊU CAO CHÍNH HÃNG PATECH VIỆT  NAM

Thay Pin iPhone 6: 400K.
Thay Pin iPhone 6S: 450K
Thay Pin iPhone 6 Plus: 500K.
Thay Pin iPhone 6S Plus: 500K.
Thay Pin iPhone 7: 500K.
Thay Pin iPhone 7 Plus: 550K.
Thay Pin iPhone 8: 500K.
Thay Pin iPhone 8 Plus: 600K.
Thay Pin iPhone X: 750K.

SỬA FACE ID.

 • Bảo hành 03 tháng.

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone XR: 400K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone X: 350K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone XS : 400K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone XSM : 400K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 11 : 500K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 11 Pro : 500K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 11 Pro Max : 550K

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 12 Mini : 650K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 12 : 650K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 12 Pro : 650K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 12 Pro Max : 700K

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 13 : 1300K

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 13 Pro :1400K
Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 13 Pro Max :1500K

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 14 : 2000 K

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 14 Plus:2000K

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 14 Pro  2000K

Sửa Lỗi Mất Face ID iPhone 14 Pro Max :2000K

GIÁ THAY KÍNH LƯNG MẶT SAU IPHONE.

 • Thay bằng công nghệ bắn laser kính lưng máy dễ dàng tháo ra.
 • Thay xong sẽ dán keo áp suất kháng nước.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone 8: 200K.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone 8 Plus: 250K.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone X: 300K.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone XR: 300K.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone XS: 300K.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone XS Max: 300K.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max: 400K.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone 12/ 12 Mini /12 Pro / 12 Pro Max: 600K

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone 13/ 13 Mini /13 Pro / 13 Pro Max: 700K

GIÁ THAY KÍNH LƯNG MẶT SAU IPHONE ĐỘ.

Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone iPhone XR Độ iPhone 13/ 13 Pro/ 14 Pro: 300K
Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone X/ XS/ XS Max Độ iPhone 13 Pro/ 13 Pro Max/ 14 Pro/ 14 Pro Max/ camera nhỏ: 300K , camera to: 350K
Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone 11 Độ iPhone 12/ 13 Pro/ 14 Pro camera nhỏ: 400K , camera to: 500K
Thay Kính Lưng Mặt Sau iPhone 11 Pro Max Độ iPhone 12 Pro Max/ 13 Pro Max/ 14 Pro Max: 500K.

GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH IPHONE.

 • Bảo hành 1 tháng cảm ứng màn hình.

Thay Mặt Kính iPhone 5 / 5S / SE: 150K.
Thay Mặt Kính iPhone 6 /6S: 200K.
Thay Mặt Kính iPhone 6 Plus / 6S Plus: 200K.
Thay Mặt Kính iPhone 7: 250K.
Thay Mặt Kính iPhone 7 Plus: 250K.
Thay Mặt Kính iPhone 8: 250K.
Thay Mặt Kính iPhone 8 Plus: 250K.
Thay Mặt Kính iPhone X: 400K.
Thay Mặt Kính iPhone XR: 400K.
Thay Mặt Kính iPhone XS: 400K.
Thay Mặt Kính iPhone XS Max: 400K.
Thay Mặt Kính iPhone 11: 450K.
Thay Mặt Kính iPhone 11 Pro: 500K.
Thay Mặt Kính iPhone 11 Pro Max: 550K.
Thay Mặt Kính iPhone 12: 600K.
Thay Mặt Kính iPhone 12 Pro: 650K.
Thay Mặt Kính iPhone 12 Pro Max: 700K.

Thay Kính Cảm Ứng iPhone XR: 600K.
Thay Kính Cảm Ứng iPhone X: 600K.
Thay Kính Cảm Ứng iPhone XS: 650K.
Thay Kính Cảm Ứng iPhone XS Max: 650K.
Thay Kính Cảm Ứng iPhone iPhone 11: 800K.
Thay Kính Cảm Ứng iPhone iPhone 11 Pro: 850K.
Thay Kính Cảm Ứng iPhone iPhone 11 Pro Max: 900K.

GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE.

 • Tặng miễn phí cường lực bảo vệ màn hình.
 • Màn Zin của máy bảo hành 1 tháng cảm ứng màn hình zin.
 • Màn hình Giả Zin và Linh Kiện test tại chỗ, không bảo hành.

Thay Màn Hình iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 6: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 7: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 8: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone XR: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone X: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone XS: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 11: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 12: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 13: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 14: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 15: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY PHẢN QUANG MÀN HÌNH IPHONE:

 • Phản quang (tấm lót màn hình) mang lại ánh sáng đẹp đều cho màn hình iPhone.

Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 5/ 5S/ SE: 150K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 6: 200K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 6S: 200K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 6 Plus: 200K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 6S Plus: 200K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 7: 250K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 7 Plus: 250K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 8: 300K.
Thay Phản Quang Màn Hình iPhone 8 Plus: 300K.

SỬA CHỮA KHÁC

THAY KÍNH IPAD

 • Bảo hành 1 tháng cảm ứng màn hình sau thay.

Thay Kính iPad Mini 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Thay Kính iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Liên hệ.
Thay Kính iPad Air 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Thay Kính iPad Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.

THAY CẢM ỨNG IPAD

Thay Cảm Ứng iPad Mini 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Thay Cảm Ứng iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Liên hệ.
Thay Cảm Ứng iPad Air 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Thay Cảm Ứng iPad Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.

GIÁ THAY MÀN HÌNH IPAD ZIN MÁY.

Thay Màn Hình iPad Mini 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPad Air 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Thay Màn Hình iPad Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.

GIÁ ĐỘ VỎ IPHONE.

 • Bảo hành 12 tháng bong tróc bay màu.

iPhone X độ iPhone 13 Pro: Liên hệ

iPhone X độ iPhone 14 Pro: Liên hệ

iPhone X độ iPhone 15 Pro: Liên hệ

iPhone XR độ iPhone 12: Liên hệ.
iPhone XR độ iPhone 13: Liên hệ
iPhone XR độ iPhone 13 Pro Liên hệ

iPhone XR độ iPhone 14 Pro Liên hệ

iPhone XR độ iPhone 15 Pro Liên hệ

iPhone XS độ iPhone 13 Pro: Liên hệ
iPhone XS độ iPhone 14 Pro: Liên hệ.

iPhone XS độ iPhone 15 Pro: Liên hệ

iPhone XS Max độ iPhone 13 Pro Max: Liên hệ
iPhone XS Max độ iPhone 14 Pro Max: Liên hệ

iPhone XS Max độ iPhone 15 Pro Max: Liên hệ

iPhone 11 độ iPhone 13 Pro: Liên hệ

iPhone 11 độ iPhone 14 Pro: Liên hệ

iPhone 11 độ iPhone 15 Pro: Liên hệ

iPhone 11 Pro độ iPhone 13 Pro: Liên hệ

iPhone 11 Pro độ iPhone 14 Pro: Liên hệ

iPhone 11 Pro độ iPhone 15 Pro: Liên hệ

iPhone 11 Pro Max độ iPhone 13 Pro Max: Liên hệ
iPhone 11 Pro Max độ iPhone 14 Pro Max: Liên hệ

iPhone 11 Pro Max độ iPhone 15 Pro Max: Liên hệ

GIÁ THAY VỎ IPHONE.

Thay Vỏ iPhone 5 / 5S / SE: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 6 / 6S: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 6 Plus: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 6S Plus: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 7: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 7 Plus Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 8: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 8 Plus: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone XR: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone X Liên hệ
Thay Vỏ iPhone XS: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone XS Max: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 11: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 11 Pro: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 11 Pro Max: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 12: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 12 Pro: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 12 Pro Max: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 13: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 13 Pro: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 13 Pro Max: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 14: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 14 Pro: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 14 Pro Max: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 15: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 15 Pro: Liên hệ
Thay Vỏ iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

SỬA CHỮA CHUYÊN SÂU – MAINBOARD.

 • Giá đã bao gồm hảo ành 03 tháng – 06 tháng sửa chữa chuyên sâu.

GIÁ SỬA LỖI CẢM ỨNG IPHONE:

Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone X: 600K.
Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone XS: 650K.
Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 11: 700K.
Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 11 Pro / Pro Max: 750K.

Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 12 / 12 Mini: 750K.
Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 12 Pro / Pro Max: 800K.
Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 13 / 13 Mini: 900K.
Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 13 Pro / 13 Pro Max: 950K.

Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 14 / 14 Plus: 900K.
Sửa Lỗi Cảm Ứng iPhone 14 Pro / 14 Pro Max: 950K.

GIÁ SỬA LỖI MẤT SÓNG – MẤT IMEI – VI CHƯƠNG TRÌNH:

Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 6: 200K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 6S: 250K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 6 Plus: 300K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 6S Plus:350K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 7: 400K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 7 Plus: 450K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 8: 500K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 8 Plus: 500K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone X: 600K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone XS: 650K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 11: 700K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 11 Pro / Pro Max: 750K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 12 12 Mini: 900K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 12 Pro / Pro Max: 1000K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 13 13 Mini: 1200K.
Sửa Lỗi Mất Sóng iPhone 13 Pro / Pro Max: 1200K.

GIÁ SỬA LỖI MỞ KHÓA ICOULD IPHONE:

Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 6: 200K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 6S: 250K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 6 Plus: 300K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 6S Plus:350K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 7: 400K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 7 Plus: 450K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 8: 500K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 8 Plus: 500K.

Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone X: 600K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone XS: 650K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 11: 700K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 11 Pro / Pro Max: 750K.

Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 12 12 Mini: 900K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 12 Pro / Pro Max: 1000K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 13 13 Mini: 1100K.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPhone 13 Pro / Pro Max: 1250K.

GIÁ SỬA LỖI MỞ KHÓA ICOULD IPAD:

Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPad Mini 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPad Air 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mở Khóa iCloud iPad Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6: Liên hệ.

SỬA LỖI MẤT NGUỒN:

Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 6: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 6S: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 7: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 8: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone XR: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone X: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone XS: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone XS Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 11: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 12: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 13: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 14: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 15: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Nguồn iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

SỬA LỖI IPHONE MẤT ÂM THANH:

Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 6: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 6S: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 7: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 8: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone XR: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone X: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone XS: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone XS Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 11: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 12: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 13: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 14: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 15: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Mất Âm Thanh iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ SỬA LỖI Ổ CỨNG IPHONE:

Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 6: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 6S: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 7: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 8: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone XR: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone X: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone XS: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone XS Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 11: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 12: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 13: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 14: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 15: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Ổ Cứng iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ SỬA LỖI IC SẠC KHÔNG VÀO:

Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 6: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 6S: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 7: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 8: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone XR: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone X: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone XS: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone XS Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 11: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 12: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 13: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 14: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 15: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi Sạc Không Vào Điện iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ SỬA LỖI IC WIFI IPHONE:

Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 6: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 6S: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 7: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 8: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone XR: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone X: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone XS: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone XS Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 11: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 12: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 13: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 14: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 15: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Sửa Lỗi IC Wifi iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE – IPAD – APPLE WATCH.

 • Bảo hành 3 tháng khi bạn thay thế các linh kiện bên dưới.

GIÁ THAY CÁP NGUỒN IPHONE:

Thay Cáp Nguồn iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 6: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 7: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 8: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone XR: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone X: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone XS: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 11: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Nguồn iPhone 12: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Nguồn iPhone 13: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Nguồn iPhone 14: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Nguồn iPhone 15: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Nguồn iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY CÁP CHÂN SẠC IPHONE:

Thay Cáp Chân Sạc iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 6: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 7: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 8: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone XR: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone X: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone XS: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 11: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Chân Sạc iPhone 12: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Chân Sạc iPhone 13: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Chân Sạc iPhone 14: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Chân Sạc iPhone 15: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Chân Sạc iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY CÁP GẠT RUNG VOLUME IPHONE :

Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 6: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 7: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 8: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone XR: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone X: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone XS: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 11: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 12: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 13: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 14: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.

Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 15: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Gạt Rung Chuông Volume iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY CAMERA TRƯỚC IPHONE :

Thay Camera Trước iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 6: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 7: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 8: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone XR: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone X: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone XS: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 11: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Trước iPhone 12: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Trước iPhone 13: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Trước iPhone 14: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Trước iPhone 15: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Trước iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY CAMERA SAU IPHONE :

Thay Camera Sau iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 6: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 7: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 8: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone XR: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone X: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone XS: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 11: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Sau iPhone 12: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Sau iPhone 13: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Sau iPhone 14: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.

Thay Camera Sau iPhone 15: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Camera Sau iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY LOA NGOÀI – LOA CHUÔNG IPHONE:

Thay Loa Chuông iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 6: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 7: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 8: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone XR: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone X: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone XS: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 11: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.

Thay Loa Chuông iPhone 12: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.

Thay Loa Chuông iPhone 13: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.

Thay Loa Chuông iPhone 14: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.

Thay Loa Chuông iPhone 15: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Chuông iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY LOA THOẠI – LOA TRONG IPHONE:

Thay Loa Thoại iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 6: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 7: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 8: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone XR: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone X: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone XS: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 11: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 12: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 12 Max: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 13: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 14: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 15: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Loa Thoại iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY CÁP WIFI IPHONE:

Thay Cáp Wifi iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 6: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 7: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 8: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone XR: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone X: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone XS: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 11: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 12: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 13: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 14: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 15: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Cáp Wifi iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY NÚT HOME IPHONE:

Thay Nút Home iPhone 5/ 5S/ SE: 100K
Thay Nút Home iPhone 6: 100K
Thay Nút Home iPhone 6S: 100K
Thay Nút Home iPhone 6 Plus: 100K
Thay Nút Home iPhone 6S Plus: 100K
Thay Nút Home iPhone 7: 150K
Thay Nút Home iPhone 7 Plus: 150K
Thay Nút Home iPhone 8: 150K
Thay Nút Home iPhone 8 Plus: 150K

GIÁ THAY CON RUNG IPHONE:

Thay Con Rung iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 6: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 7: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 8: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone XR: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone X: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone XS: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 11: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 12: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 13: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 13 Pro Max: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 14: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 15: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Con Rung iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

GIÁ THAY KÍNH CAMERA SAU IPHONE:

 • Kính Camera Sau có 2 loại: Kính Zin và Kính Giả Zin có chất lượng và giá khác nhau.
 • Báo giá áp dụng với 1 mắt camera.

Thay Kính Camera Sau iPhone 5/ 5S/ SE: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 6: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 6S: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 6 Plus: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 6S Plus: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 7: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 7 Plus: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 8: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 8 Plus: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone XR: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone X: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone XS: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone XS Max: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 11: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 11 Pro: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 11 Pro Max: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 12: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 12 Pro: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 12 Pro Max: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 13: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 13 Pro: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 13 Max: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 14: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 14 Pro: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 14 Pro Max: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 15: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 15 Pro: Liên hệ.
Thay Kính Camera Sau iPhone 15 Pro Max: Liên hệ.

SHOP CACHSUAIPHONE CÒN SỬA CHỮA NHIỀU LINH KIỆN KHÁC NỮA NHƯNG CHƯA LIỆT KÊ HẾT RA ĐÂY ĐƯỢC, QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU TƯ VẤN SỬA CHỮA VUI LÒNG LIÊN HỆ HOLINE CỦA CHÚNG TÔI. RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ BẠN.

LINK THAM GIÁ NHÓM THỢ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ TƯ VẤN SỬA CHỮA 24/7:

https://www.facebook.com/groups/thodt/

Giỏ hàng
 • Không có sản phẩm nào trong giỏ.